How secret is a secret?

A research project of The Danish Council for Independent Research - Natural Science.
Description     Abstract     Researchers     Networks     Workshops     Activities     Publications    


Project Description

Funding institution: The Danish Council for Independent Research - Natural Science
Hosting institution: Aalborg University
Participating Instituions: Aalborg University, Aarhus University, DTU-Technical University of Denmark
Principal Investigator: Olav Geil
Participating foreign key researchers: Ryutaroh Matsumoto and Ruud Pellikaan
Funding: 2.509.920 Dkr
Duration: 2014-2017


Abstract

We consider concrete methods to prevent an eavesdropper from obtaining too much infor- mation when he/she wiretaps symbols sent through a data channel. We consider both classic channels and networks. The classic channel problem is related to the problem of secret sharing for which we also present concrete constructions.

Description in Danish

Vi udvikler matematiske metoder ved hjælp af hvilke, man kan beskytte data mod at blive aflyttet. Alt efter i hvilket medie, kommunikationen finder sted, er der brug for forskellige matematiske konstruktioner. Vi betragter to situationer, nemlig en klassisk kanal (eksempelvis et kabel) og et netværk (eksempelvis internettet). De udviklede metoder udmærker sig ved samtidig at kunne beskytte kommunikationen mod støj og hærværk. De matematiske konstruktioner, udviklet til den klassiske kanal, finder også anvendelse i helt andre sammenhænge. Nemlig i secret sharing, hvor en hemmelighed ønskes fordelt blandt en gruppe individer - på en sådan måde, at alene delgrupper af en vis størrelse kan genskabe hemmeligheden. Et sådant system blev eksempelvis benyttet i Sovjetunionen for at modvirke, at atomvåben blev affyret ved en fejl. Secret sharing schemes med yderligere matematisk struktur kan også bruges i den situation, hvor et individ ønsker at udføre en stor beregningsopgave ved hjælp af fremmede computere, men hvor det samtidig er essentielt, at de fremmede computere ikke får adgang til for mange oplysninger. De matematiske metoder anvendt i forbindelse med netværk involverer, at man giver stationerne i netværket frihed til selv at bestemme, hvorledes data skal behandles. Dette øger på overraskende vis den mængde af data, der kan sendes gennem netværket.


Participants Participating foreign key researchers: Associated researchers:

We participate in the following Networks:

Workshops


Activities and news (since June 2014 to October 2017)


Publications (since June 2014 to October 2017).

Papers submitted for publication: Papers in Journals: Peer Reviewed Conference Papers: